Taskforces: Mobile

De taskforce Mobile richt zich op het stimuleren van het inzetten van mobile marketing en mobile advertising in reclamecampagnes en het standaardiseren van alle mogelijke uitingen en formats.

Verbreding scope, van advertising naar marketing instrument.
Samenwerken met andere disciplines, Mobile is een apparaat.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met: taskforce.mobile@iab.nl