Procedure nieuwe taskforce voorzitter

Wanneer een huidige voorzitter besluit terug te treden, gaan we op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter informeert de taskforce over zijn/haar besluit om het voorzitterschap neer te leggen. De directeur van IAB Nederland roept (via huidige voorzitter) bedrijven op die actief zijn in de taskforce om kandidaten voor te dragen en informeert de groep van dit proces. Vervolgens worden IAB-leden en het bestuur gevraagd om kandidaten voor te dragen. Uit de aanmeldingen kiest de directeur drie kandidaten die vervolgens voorgedragen worden aan het bestuur. Na gesprekken met de directeur en de voorzitter van het bestuur wordt er een besluit genomen.
De nieuwe voorzitter wordt voorgesteld aan de taskforce en geïntroduceerd aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering.