Privacy policy

Het Interactive Advertising Bureau Nederland (hierna te noemen: IAB Nederland) is de verantwoordelijke voor deze website en respecteert de privacy van haar bezoekers, bestaande uit zowel leden als niet-leden van IAB Nederland.

Onderhavige Privacyverklaring IAB Nederland geeft inzicht in de wijze waarop IAB Nederland persoonsgegevens verwerkt.

1. IAB Nederland

IAB Nederland is de brancheorganisatie voor de online advertising en interactieve marketing industrie en is gevestigd te Amsterdam aan de Haarlemmerweg 319d, 1051 LG. IAB Nederland is bereikbaar per telefoon op 085 401 08 02 of per mail via info@iab.nl.

2. Doeleinden

De website van IAB Nederland wordt gebruikt als kennis- en informatieplatform voor zowel leden als voor andere bezoekers, ter registratie van lidmaatschappen en aanmeldingen voor de nieuwsbrief. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt, zullen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Dit bestand wordt alleen voor onderstaande doeleinden gebruikt:

·         IAB Lidmaatschap

Als je je middels de website registreert voor lidmaatschap van IAB Nederland, dan zullen wij de verstrekte persoonsgegevens verwerken ten behoeve van onze ledenadministratie. De gegevens die wij gebruiken zijn je voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, type van het bedrijf, omzetcategorie, bedrijfsadres, postcode, e-mail adres, telefoonnummer en gebruikersnaam.
De door jou opgegeven gegevens, worden tevens gebruikt voor het aanbieden van onze diensten conform de doelstellingen van IAB Nederland en in lijn met toepasselijke privacywet- en regelgeving.

·         IAB nieuwsbrief

Wanneer je je aanmeldt om op de hoogte gehouden te worden van bepaalde informatie en/of activiteiten van IAB Nederland, dan zullen we je voornaam, achternaam en e-mail adres verwerken. De gegevens die je voor dit doel vrijwillig ter beschikking stelt, zullen slechts voor dit doel worden gebruikt. Je wordt in de verstuurde communicatie de mogelijkheid geboden om bezwaar aan te tekenen tegen het verdere gebruik van je (elektronische) contactgegevens.

·         Overige berichten

Enkele malen per jaar zullen de IAB leden extra bericht krijgen van IAB Nederland. Dit gebeurt meestal wanneer er een belangrijke nieuwe publicatie wordt uitgebracht, die voor de industrie zeer interessant is, of wanneer de IAB leden op persoonlijke titel worden uitgenodigd voor een evenement.

3. Ontvangers

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Alleen indien het toegelaten is onder toepasselijke privacywet- en regelgeving, bijvoorbeeld in geval van een gerechtelijk bevel of een wettelijke verplichting, kunnen de gegevens ter beschikking worden gesteld.

4. Rechten

Je hebt onder bepaalde omstandigheden, op grond van toepasselijke privacywet- en regelgeving, het recht de persoonsgegevens die IAB Nederland van jou verwerkt, in te zien of te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van die persoonsgegevens. Deze rechten worden beheerst door wettelijke vereisten en andere beperkingen ingevolge de toepasselijke privacywet- en regelgeving.

 5. Overige gegevensverwerking

Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens raadt IAB Nederland bezoekers van de website af gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. Indien gebruik wordt gemaakt van een computer die met meerderen wordt gedeeld, is IAB Nederland op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van derden komen.

6. Bewaartermijn gegevens

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. IAB Nederland verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn en in elk geval na afloop van de onder het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn.

7. Beveiliging

IAB Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging.

8. Wijziging van de privacyverklaring

IAB Nederland behoudt zicht het recht de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina kun je altijd de laatste versie van onze Privacyverklaring terugvinden.

9. Melding van gegevensbestanden

Conform de toepasselijke privacywet- en regelgeving is IAB Nederland vrijgesteld van aanmelding van de bovengenoemde gegevensbestanden.

10. Vragen over de privacyverklaring

Heb je vragen over de Privacyverklaring? Neem contact op met het secretariaat van IAB Nederland; telefoonnummer 085 401 08 02 of mail naar info@iab.nl.