Sector moet snel en adequaat reageren op GDPR Profiling Guidelines

 

Samenwerking met DLA Piper zorgt voor extra druk op Brussel en biedt nog meer ondersteuning voor leden IAB Nederland

Amsterdam, 9 november 2017 – Op dinsdag 17 oktober 2017 heeft de Artikel 29 Werkgroep, het samenwerkingsverband van alle EU-toezichthouders, twee nieuwe concept documenten gepubliceerd met uitleg over de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Vooral de richtlijnen op het gebied van profiling kunnen volgens IAB Nederland duidelijker. IAB-voorzitter Nathalie Peters: “De profilering-guidelines zoals die nu door de werkgroep zijn gepubliceerd zijn onrealistisch en voer voor discussie en toekomstige jurisprudentie.” IAB Nederland is daarom, in samenwerking met DLA Piper, één van de grootste zakelijke juridische dienstverleners wereldwijd, een initiatief gestart om feedback vanuit het bedrijfsleven te bundelen en deze in Brussel aan te bieden voor 28 november aanstaande. “Om zowel de consument als het bedrijfsleven te beschermen moeten we nu een duidelijk signaal afgeven”, aldus Peters.

Duiding van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR)

De Europese General Data Protection Regulation (GDPR) zal op 25 mei 2018 in werking zal treden. Vanaf dat moment zal dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie gelden en zal de GDPR de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. De Artikel 29 Werkgroep van Europese privacytoezichthouders publiceert regelmatig ter duiding van de GDPR-richtlijnen om organisaties meer houvast te bieden. Afgelopen oktober zijn de concepten ‘Guidelines on Personal Data Breach Notification’ en ‘Guidelines on Automated Individual Decision-making and Profiling’ gepubliceerd. Peters: “Het is positief dat de Artikel 29 Werkgroep meer duidelijkheid wil scheppen, maar in het geval van profiling schept het juist meer onduidelijkheid. Dit kan en moet beter.”

Onduidelijkheid en meer ruimte in beoordeling door toezichthouders

Tim Geenen, voorzitter IAB Taskforce Programmatic Advertising: Voornaamste punt uit de guidelines is dat er staat dat een ‘besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde  verwerking van gegevens, waaronder profilering’ is verboden indien daaraan rechtsgevolgen verbonden zijn of indien dit de betrokkene anderszins in aanmerkelijke mate treft. Hiermee wijken de guidelines naar menig van IAB Nederland af van de GDPR-bepaling dat stelt dat een individu het recht heeft om niet te worden onderworpen aan automated processing en zich daartegen kan verzetten. Daarnaast is het document nog steeds niet duidelijk over de vraag of alle data driven advertising ook onder profilering valt. Terwijl veel marktpartijen en ik ook tot nu toe aannamen dat toezichthouders alle data driven advertising als profilering zouden zien, lijkt er nu meer ruimte te zijn in de beoordeling door toezichthouders en vooral meer ruimte voor een eigen afweging. En dat is voer voor discussie en toekomstige jurisprudentie.”

Bezwaar maken in Brussel

Nathalie Peters: “Mochten de richtlijnen zoals die er nu liggen worden aangenomen, dan verandert het totale digitale speelveld. Het is dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat de spelregels voor iedereen duidelijk moeten zijn. IAB Nederland is daarom nu ook een samenwerking aangegaan met DLA Piper. Als één van de grootste zakelijke juridische dienstverleners wereldwijd zullen zij onze leden gaan adviseren over de GDPR en de aankomende e-Privacy Verordening, ook zullen zij ons ondersteunen in onze gespreken met Brussel.”

Oproep aan de sector

IAB Nederland wil voorkomen dat de GDPR te veel ruimte voor interpretatie laat. Nathalie Peters: “Als IAB Nederland zien we het als onze taak om zowel de sector als de consument duidelijkheid te verschaffen, maar vooral bescherming te bieden. We moeten daarom alle partijen in dit proces betrekken en datastromen transparant maken. Vandaar dat wij tijdens ons uitverkochte congres ‘How To Make It Work’ zijn gestart met het verzamelen van feedback uit de sector. Nu doen we de oproep aan de rest van bedrijfsleven om hun feedback met het Europese Parlement te delen. Dit kan men doen door gebruik te maken van het speciale formulier op de website van IAB Nederland. Onze specialisten zullen deze reacties bundelen en voor de deadline van 28 november aanstaande bij de Artikel 29 Werkgroep aanbieden.”

Over IAB Nederland

Het IAB is de branchevereniging voor marketing innovatie en digitaal adverteren. Het IAB versnelt de digitale groei en levert een structurele bijdrage aan de kwalitatieve ontwikkeling van de markt. Dankzij sponsorbijdragen en contributies geven leden van de vereniging deze strategie samen inhoud, onder andere door events te organiseren, onderzoeken te doen en whitepapers te publiceren. Binnen het IAB is de hele mediaketen vertegenwoordigd. In Taskforces en op IAB-bijeenkomsten wordt genetwerkt en worden kennis en ervaringen uitgewisseld door adverteerders, uitgevers, mediabureaus, technologiepartijen en creatieven. Meer informatie: www.iab.nl.

Over DLA Piper

DLA Piper is een wereldwijd actief advocatenkantoor met meer dan 4.200 advocaten in meer dan 40 landen.

Voor meer informatie en interviewaanvragen:

  • Nathalie Peters | Voorzitter IAB Nederland | 06 22 38 12 71 | nathalie.peters@mbww.com