Nieuwjaarsspeech Nathalie Peters

Beste collega’s uit het vak,

Namens IAB Nederland heet ik u van hartelijk welkom bij de OnlineTuesday en IAB nieuwjaarsbijeenkomst. Er zijn vele nieuwjaarsbijeenkomsten maar deze is nog steeds by far de grootste in onze industrie- waar >1000 vakcollega’s bij elkaar komen om te netwerken. En daar mogen we best trots op zijn.

2017 was voor onze club een buitengewoon goed jaar. Als bestuur en bureau kijken we tevreden terug op de resultaten die we hebben bereikt. Maar wat nog veel belangrijker is dat we ook van jullie veel positieve feedback hebben ontvangen.

“Het IAB beweegt, het IAB is zichtbaar” zijn veel gehoorde opmerkingen. We kregen opnieuw een sterke beoordeling voor ons 2e congres How To Make It Work. Na de grote belangstelling voor de eerste editie van het grote CMO onderzoek over Digitale Marketing Innovatie (met daarin de visie van de geïnterviewde CMO’s van topbedrijven op het gebied van marketing & innovatie) bleek er ook een overweldigende bereidheid om ook aan de tweede editie mee te werken. Waarover straks meer.

We hadden een volgeboekte kennisreis naar Dublin. We hebben weer de Ad spends gepubliceerd en er waren vele verzoeken tot het oprichten van nieuwe taskforces en er is er ook een aantal opgericht. We waren ongelooflijk blij met het daverende succes van de eerste Programmatic Awards én dan noem ik jullie nog alleen de grote, in het oog springende zaken.

En dan onze ledengroei; met trots kan ik zeggen dat we afgelopen jaar 38 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen.

Dit hebben we weten te realiseren dankzij ons bureau, onze nieuwe directeur Yvonne de Jager, onze partners, de taskforces, het bestuur en onze adviesraad.

En wat mogen jullie in 2018 van ons verwachten:

Het moge duidelijk zijn dat voor onze industrie 25 mei de belangrijkste datum wordt. Alle voorspellingen voor 2018 lezend is het voor iedereen duidelijk dat de toepassing van de GDPR/e-privacy wetgeving wel de grootste gamechanger is die onze industrie in 2018 gaat worden. Bij uitstek een dossier waarin IAB Nederland de handen ineen heeft geslagen met DLA Piper en BVA bond van adverteerders om onze gemeenschappelijke kennis en krachten in een speciale werkgroep Privacy te bundelen. Door het oprichten van deze werkgroep, onder het voorzitterschap van Tim Geenen, willen we de totale markt van exploitanten, adverteerders en (media)bureaus van meer gedetailleerd advies en documentatie voorzien. IAB Nederland is mening dat we eensgezind een centrale aanpak richting de consument moeten hanteren in plaats van steeds vanuit één enkele discipline te handelen.

De deliverables die deze werkgroep op de agenda heeft staan zijn:

  • Uniformiteit in communicatie richting de consument.
  • Het in kaart brengen van waar persoonlijke data transacties plaatsvinden in het ecosysteem
  • Samen toe werken naar een gedragscode
  • Structuur en simplificatie in privacy policies
  • Ondersteunen van overheidscampagnes
  • Blijvend contact met de wetgevers en Autoriteit Persoonsgegevens

 

Maar niet alleen op het terrein van GDPR staan verdergaande samenwerkingen op de agenda van het bestuur. Wij vinden dat de verschillende brancheverenigingen vaker de handen ineen moeten slaan en zullen daar zelf zeker het voortouw in nemen.

Media maart zal de ALV plaatsvinden, waarin we dit jaar afscheid gaan nemen van twee bestuursleden maar ook weer twee nieuwe gaan verwelkomen. Binnenkort hierover meer, al mag ik al wel verklappen dat het wederom twee zeer bijzondere vakmensen betreft.

Net zoals vorig jaar combineren we deze ALV met de lancering van de uitkomsten van het 2de Digitale Innovatie Onderzoek onder de Nederlandse CMO’s. Grootser dan vorig jaar, met een interessante ontbijtsessie waarin de CMO’s zelf aan het woord komen en hun visie op de digitale marketing ontwikkelingen geven.

Natuurlijk geven we een vervolg aan de succesvolle nieuwe initiatieven van het afgelopen jaar. We komen met de 2de Programmatic Awards, 14 juni, en kan ik de datum van het volgende HTMIW congres reeds vermelden. Dit congres gaat plaatsvinden op 4 september. We continueren de Adspends en de taskforces DOOH, creatie, data & techniek zullen van zich laten horen. Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de support van onze partners, die hun commitment voor het komende jaar hebben gegeven. Hartelijk dank!

Kortom: Het 20ste levensjaar van het IAB, want ja volgend jaar bestaan we 20 jaar, zal niet ongemerkt voorbij gaan.

Rest mij jullie een hele gezellige avond toe te wensen waar we met elkaar onze plannen en ideeën kunnen uitwisselen en onbeperkt kunnen filosoferen over wat ons komend jaar weer allemaal te wachten staat. Daar breng ik graag een toast op uit!

Dank voor jullie aandacht.