Ingang cookiewet is een feit

Op 8 mei is na een hevig debat in de Eerste Kamer, onder druk van Europese sancties, alsnog de telecommunicatiewet aangenomen. Hiermee komt een einde aan een intensieve lobby onder leiding van IAB waar de Bond van Adverteerders (BVA), het Centrum voor Merk en Communicatie (CMC), de Branchevereniging voor Dialoogmarketing (DDMA), het Nederlands Uitgevers Verbond (NUV), Thuiswinkel.org, Platform Internet Bureaus Nederland (PIBN) en de Verenigde Internetexploitanten (VINEX) aan deel hebben genomen en verschuift de aandacht naar de handhavende instanties.

Op dit moment is  de situatie, feitelijk, als volgt:

  1. De wet treedt formeel vanaf 5 juni in werking (zowel de informatieplicht als het toestemmingsvereiste)
  2. De omgekeerde bewijslast m.b.t. het verwerken van persoonsgegevens treedt vanaf 1/1/2013 in werking
  3. Er wordt door de minister een uitweg geboden wanneer de industrie voor 31/12/2012 met een gebruiksvriendelijke vorm van toestemming komt
  4. De wet lijkt de mogelijkheid te bieden voor een collectieve op- in

De nieuwe wetgeving zorgt voor zeer veel onduidelijkheid en geeft, met name op het gebied van handhaving, veel rechtsonzekerheid. Helaas kan IAB die niet geheel wegnemen.

Op dit moment focust IAB zich met name op de (juiste) informatievoorziening aan haar leden door:

  1. Het schetsen van een juridisch kader: Legal opinion SOLV
  2. Het schetsen van een praktisch kader m.b.v. de Compliance guide door Deloitte (release z.s.m.)
  3. In contact te treden met de handhavende instantie OPTA
  4. Informatiebijeenkomsten voor adverteerders te organiseren