ACM wil boetes altijd openbaar maken

1 minuten leestijd (109 woorden)
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft haar beleidsregels voor publicatie van besluiten vastgelegd. De hoofdregel is dat alle sanctie- en boetebesluiten gepubliceerd worden, omdat openbaarheid bijdraagt aan effectief toezicht en bewustwording bij consumenten en bedrijven. De publicatieregels zijn een uitvloeisel van de Instellingswet ACM die op 1 augustus 2014 is ingegaan. Deze wet regelt alle procedures.

Als een besluit is vastgesteld, wil ACM daar na (minimaal) tien dagen een openbare versie van publiceren, waar bedrijfsvertrouwelijke gegevens uit zijn gehaald. De betrokken bedrijven krijgen vooraf inzage in de openbare versie van het besluit en het nieuwsbericht dat er bij hoort. Daarop kunnen ze gemotiveerd reageren.

Lees verder op telecompaper.com