Verslag ALV 2017

2 minuten leestijd (354 woorden)
Op 19 januari organiseerde IAB Nederland haar Algemene Ledenvergadering. Deze werd verrijkt met de presentatie van het IAB Marketing Innovatie onderzoek. Daaraan gerelateerd waren er presentaties van twee sprekers over twee hot topics die duidelijk uit het onderzoek naar voren kwamen; data en klantvriendelijkheid.

Het volledige programma zag er als volgt uit;

15:30 welkom
15:45 Hoe om te gaan met privacy en data (Bert Meerstadt – The CMR Agency)
16:15 Klantvriendelijkheid en Experience design (Marco Disseldorp - Adobe)
16:45 Presentatie IAB Marketing Innovatie onderzoek (Nathalie La Verge – Deloitte Digital)
17:00   IAB Nederland ALV (Nathalie Peters – Jeroen Verkroost)
18:00  IAB Connect Borrel
Alle presentaties zijn hier te downloaden:

[purchase_link id="67066" style="" color="" text="Kopen"]

 
Voor wat betreft de ALV volgen hier kort de notulen;
 • De notulen van de ALV van 18 februari 2016 zijn zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd
 • Er zijn geen verdere ingekomen stukken te behandelen
 • Er zijn twee bestuurszetels beschikbaar vanaf 01-02-2017
 • Het bestuur heeft daarvoor twee kandidaten voorgedragen
  • Sabine van Velsen (Google)
  • Paul van Breugel (Travix)
 • Naar aanleiding van het beschikbaar komen van deze bestuurszetels zijn er geen andere kandidaten aangemeld
 • De aanwezigen stemmen in met de voorgedragen bestuursleden via stemming door handopsteking
 • De voorgedragen bestuursleden worden gefeliciteerd met hun benoeming en zullen per februari zitting nemen in het bestuur.
 • Jeroen Verkroost, directeur IAB Nederland, toont de vergadering welke activiteiten er in 2016 door de vereniging en haar leden zijn ontplooid.
 • Er wordt verantwoording afgelegd over de aangewende middelen. Daarbij zijn de bestedingen in 2016 binnen de afgesproken begrotingskaders gebleven.
 • Daarna toont Jeroen Verkroost de plannen voor 2017, met het daarbij behorende beoogde verenigingsbudget 2017.
 • Vanuit de leden zijn er enkele vragen, die naar tevredenheid worden beantwoord.
 • De vergadering stemt in met de plannen en het budget voor 2017 zoals die besproken en toegelicht zijn in de vergadering.
 • De vergadering wordt daarna afgesloten.
 
Vervolgens is er door leden en bestuursleden nog enige tijd informeel geborreld in het schitterend verbouwde Hotel Arena. foto's van de borrel zijn hieronder beschikbaar.


Het was een mooie middag voor onze vereniging, waarbij speciale dank uitgaat naar het IAB Bureau voor de strakke organisatie.

Jeroen Verkroost.