Stand van zaken nieuwe Europese Privacyverordening

2 minuten leestijd (349 woorden)
Door middel van dit artikel brengen wij je op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe Privacyverordening binnen de EU.

De huidige Privacyverordening stamt uit 1995, de tijd dat internet nog in de kinderschoenen stond.  In januari 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan die de huidige Privacyverordening nieuw leven in moet blazen. Het voorstel is na stevige onderhandelingen in maart 2014 aangenomen door het Europees Parlement.

Momenteel ligt het wetsvoorstel bij de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-raad), bestaande uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken per lidstaat. De raad voorziet de gehele tekst van een standpunt. De JBZ-raad heeft op 13 maart jongstleden een voorlopig persverslag naar buiten gebracht, waarin zij aangeeft een gedeeltelijk akkoord te hebben bereikt over twee belangrijke hoofdstukken uit het voorstel. De invoering van het ‘one-stop-shop’-principe lijkt hiermee zeker te zijn. Bedrijven die diensten en/of goederen in meerdere EU-lidstaten aanbieden, hoeven in de toekomst nog maar met een toezichthouder zaken te doen, in plaats van meerdere. Het one-stop-shop-principe biedt meer rechtszekerheid, vermindert de administratieve lasten en is sneller. Ook heeft de raad overeenstemming bereikt over de algemene beginselen van gegevensbescherming. De opt-out toegang tot data blijft bestaan voor marketing en profileringsdoeleinden, onder de voorwaarde dat de gegevens rechtmatig, eerlijk en transparant zijn verkregen.

De belangrijkste elementen van de nieuwe Europese Privacyverordening op een rijtje:
  • Door de introductie van het recht om vergeten te worden en het feit dat toestemming voortaan alleen nog maar expliciet mag zijn, worden de rechten van betrokkenen versterkt. Expliciete toestemming houdt bijvoorbeeld in dat toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens niet in de algemene voorwaarden verstopt mag worden;
  • De onafhankelijkheid en bevoegdheden van de nationale privacyautoriteiten worden verstevigd;
  • Verantwoordelijkheden van organisaties die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken worden vergroot, omdat datalekken voortaan direct gemeld moeten worden aan de autoriteit;
  • De introductie van het 'one stop shop'-principe, waardoor bedrijven nog maar met een toezichthouder zaken hoeven te doen.
 
Zodra de raad akkoord heeft gegeven op de gehele tekst, beginnen de onderhandelingen tussen de commissie, het parlement en de raad.
Het hele dossier vind je hier.