Nieuwjaarsspeech Nathalie Peters

4 minuten leestijd (780 woorden)

Goedenavond allemaal,

Namens IAB Nederland heet ik jullie van harte welkom op alweer de tiende nieuwjaarsborrel die wij hier in Hotel Arena organiseren. Een bijzondere lustrumeditie die voor mij persoonlijk extra bijzonder is, omdat dit mijn laatste nieuwjaarsspeech als voorzitter van IAB Nederland zal zijn.

Al jarenlang is onze nieuwjaarsborrel de drukst bezochte van allemaal. Een avond die traditiegetrouw vooral in het teken staat van gezellig borrelen met vakgenoten, maar ook een avond waarop we ieder jaar terugblikken en vooral vooruitkijken.

2019 is op meerdere vlakken een goed jaar geweest. Een jaar waarin we intensief ruim tweehonderd leden op de hoogte hielden van de belangrijkste ontwikkelingen en trends in de markt. Dit deden we onder andere door het organiseren van twintig succesvolle evenementen en door het publiceren van maar liefst dertig handboeken, whitepapers, video's en podcasts. You name it, we dit it. Dit alles was nooit gelukt zonder de tomeloze inzet van onze zeven taskforces, het bestuur, onze partners, maar vooral het bureau en dan met name onze nieuwe directeur Wendy Pouw. En daarvoor wil ik hen hartelijk bedanken.

Het afgelopen jaar heeft op verschillende onderwerpen en dossiers een versnelling en een professionaliseringsslag plaatsgevonden. Alleen al op het gebied van privacy, waarbij de GDPR vergeleken met 2018, veel minder vraagtekens oproept. Tijd om nu gesprekken te gaan voeren over de vraag hoe we het best met data-ethiek en privacy kunnen omgaan. Daarnaast is er natuurlijk de trend van acquisities en fusies. De consolidatieslag die gaande is, zal ook de komende jaren voortduren en dat zal een grote impact op de Nederlandse markt hebben. Ik hoop dan ook dat 2020 het jaar wordt waarin we als land de strijd gaan aanbinden met de grote internationale partijen.

En wat kunnen we nog meer in 2020 verwachten?

2020 zal het jaar worden waarin de consument centraal staat gedurende de gehele customer journey en de organisaties een (duurzame) bijdrage kunnen leveren aan mens en maatschappij. Een wereld waarin we accepteren dat de consument een belangrijke stem heeft gekregen en we niet meer alleen kijken naar de wettelijke verplichtingen. Het is het jaar van het kanaliseren van de juiste data en het elimineren van de overbodige data waar we de laatste jaren juist veel energie in hebben gestoken.

Als IAB Nederland geloven we in een toekomst waarin de consument (en zijn/haar data) het centrale punt gaat worden waarop zowel merken als mediabedrijven zich gaan richten. Om die reden hebben we dit jaar ook een nieuwe portefeuille in het leven geroepen die vraagstukken als 'het veranderend consumentengedrag' en 'het normaliseren van gericht adverteren' op haar agenda heeft staan. Binnen de portefeuille Privacy data & ethiek behandelen we alle ontwikkelingen, wetgeving en ethische kaders voor het gebruik van data te duiden en richtlijnen te geven die de markt concreet verder kunnen helpen.

Naast onze focus op privacy en consumenten zullen we aankomend jaar nog grote(re) stappen zetten op belangrijke onderwerpen als accountability; human capital & educatie (dit gaan wij branche breed met meerdere verengingen oppakken); in-housing; marketing technologie. Daarbij quote ik de CMO van General Motors (in het FD van afgelopen weekend) als ik zeg dat ook wij geloven dat er een einde moet komen aan die geconstrueerde scheiding tussen creatievelingen en bèta's. Marketeers en advertentiemakers moeten van beide markten thuis zijn en dus zowel analytisch als creatief kunnen denken.

Allemaal thema's die duidelijk naar voren kwamen tijdens de gesprekken die we voor ons jaarlijkse CMO-onderzoek hebben gevoerd. Die hebben veel interessante ontwikkelingen blootgelegd en ons inzichten gegeven in de belangrijkste vraagstukken die we als branche moeten aanpakken of duiden. En natuurlijk zal het IAB daarbij de ondersteuning bieden die nodig is.

Dit gaan we doen met een bijna volledig nieuw bestuur. Een groep van negen onwijs sterke en aansprekende professionals die samen het framework van de top vijf domeinen vormen waarop we de markt willen ondersteunen. Ik ben heel trots op het bestuur dat er nu staat en de bereidwilligheid van deze toch heel drukbezette mensen om zich vrijwillig voor de markt in te zetten. Lid zijn van het IAB Nederland-bestuur is niet een erebaantje dat je er even bijdoet. Er wordt veel van je verwacht. Ik ben iedereen die deze belangrijke rol op zich neemt en heeft genomen dan ook zeer dankbaar.

Mede dankzij jullie inzet zullen de impact en de toegevoegde waarde van dé branchevereniging voor digital advertising en marketinginnovatie alleen maar groter worden. Voor jullie staat dan ook een heel trotse voorzitter. Er is maar één branchevereniging die digital ademt en leeft. En dat is IAB Nederland.

Proost. Proost op de prachtige en uitdagende toekomst van ons vakgebied, maar bovenal op het leven. Dat 2020 voor jullie persoonlijk veel goeds mag brengen en dat al jullie dromen mogen uitkomen.