Social Media around the World: Country report Netherlands

1 minuten leestijd (129 woorden)
InSites Consulting voerde een onderzoek uit om het gedrag en attitude van sociale netwerken in kaart te brengen. Meer dan 9.000 mensen werkten mee aan de internationale studie waarvan de resultaten enkele weken geleden zijn gepresenteerd door Insites Consulting. Het landspecifieke rapport dat Insites Consulting in opdracht van IAB Nederland heeft samengesteld, is nu ook beschikbaar. In Nederland hebben 1.200 consumenten meegedaan aan het onderzoek. In dit rapport de resultaten specifiek voor Nederland en waar relevant een vergelijk ten opzichte van Europe en andere landen.

"Met 2012 voor de deur en de bijbehorende opstelling van de marketingstrategieën, leveren Insites en IAB hiermee weer bijzonder waardevolle informatie af,"' aldus Emile van den Berg, bestuurslid IAB en verantwoordelijk voor de portefeuille Onderzoek.