De belangrijkste elementen uit de Search Automation 2020 whitepaper

2 minuten leestijd (380 woorden)

De functies en mogelijkheden binnen searchmarketing zijn de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en daarmee ook de complexiteit ervan. In een ideale wereld zijn veel van deze werkzaamheden deels of zelfs volledig geautomatiseerd. Dit wordt ook wel 'search automation' genoemd. Het automatiseren van searchmarketing is niet heel gemakkelijk, zo moet je als marketeer over de nodige technische kennis en tooling beschikken. 

Om marketeers te ondersteunen in dit proces publiceerden brancheverenigingen DDMA en IAB Nederland begin 2018 hun eerste gezamenlijke search automation whitepaper 'Search automation in the Netherlands and the impact on the role of the marketer'. Een tweede versie volgde in het jaar daarop, maar doordat de complexiteit binnen searchmarketing in de afgelopen jaren zo sterk is toegenomen, hebben de brancheverenigingen besloten nu een derde whitepaper over search automation te publiceren. Het doel hiervan is om searchspecialisten en online marketeers ondersteuning te bieden bij het automatiseren van searchstrategieën.

Mobile, multiscreengebruik, voice, ITP, de GDPR en nieuwe producten van Google en Microsoft hebben het landschap namelijk voorgoed veranderd. Deze ontwikkelingen lopen parallel met andere marketingtrends als machine learning. Deze vorm van kunstmatige intelligentie, waarbij algoritmes in searchcampagnes gebruikt kunnen worden om informatie te interpreteren en ervan te leren, zal de toekomst van searchmarketing nog verder op zijn kop zetten. Het zal het automatiseren van searchcampagnes op verschillende niveaus nog beter, maar ook complexer maken.

Activiteiten die geautomatiseerd kunnen worden
Om marketeers ondersteuning in dit proces te bieden staan in deze derde whitepaper vier searchmarketingactiviteiten centraal die allemaal tot een bepaald niveau geautomatiseerd kunnen worden: campagnecreatie, bidmanagement, data-activatie en acccounthygiëne. In onderstaande tabel zijn per searchactiviteit de verschillende automatiseringsmogelijkheden weergegeven, staat aangegeven wat een logisch startpunt is voor bedrijven die nog niet of nauwelijks hun searchmarketingactiviteiten automatiseren, en zijn automatiseringsoplossingen beschreven voor bedrijven die al verder zijn op automatiseringsvlak.

Strategie, creativiteit en data-input
Als werkgroep zijn wij ervan overtuigd dat handmatige routinetaken bij het opzetten van een searchmarketingcampagne al op korte termijn voor een groot deel niet meer worden uitgevoerd. In het verleden werd het juiste resultaat behaald door de meest pure specialist die fijnmazig alles perfect kon instellen. In de toekomst wordt het verschil gemaakt door marketeers die hun strategie, creativiteit en data-input zo perfect mogelijk hebben afgestemd op de ware bedrijfsdoelstellingen, waarna automatisering de rest doet.