Quality Assurance Guidelines

1 minuten leestijd (109 woorden)
IAB US heeft heeft een eerste versie van de geupdate Quality Assurance Guidelines compliance program (QAG 2.0) naar buiten gebracht. Dit document  is aan te vullen met op- en aanmerkingen van de lezer, om merkveiligheid en transparantie in de digital advertising supply chain te waarborgen.

De grootste aanpassing is de structurele verschuiving van 'netwerk en uitwisseling' naar een het bredere 'kopers en verkopers'. De nieuwe opbouw, met grote premium publishers, demand side platforms (DSPs), supply side platforms (SSPs), trading desks, agentschappen en marketeers,  laat veel meer de diversiteit van de bedrijven en organisaties in de digital advertising trading sector zien.

Meer details vindt u hier in het originele artikel.