NOTULEN ALV 2018

5 minuten leestijd (1013 woorden)

Datum: 14 maart 2018

Notulen:Ilja Dobbe

Aanwezigen: 36 bedrijven die een lidmaatschap hebben bij IAB Nederland en 20 bedrijven met een lidmaatschap die een volmacht hebben afgegeven.

AGENDA

 • Welkom door Nathalie Peters, voorzitter bestuur IAB Nederland
 • Goedkeuring verslag ALV d.d. 19-1-2017
 • Highlights 2017
 • Finance 2017
 • Goedkeuring begroting 2018
 • Bestuurswisselingen
 • Goedkeuring nieuwe bestuursleden
 • Taskforces
 • Het Bureau
 • Nieuwe partners
 • Initiatieven 2018

Opening welkom:

Nathalie Peters, voorzitter bestuur IAB Nederland, opent de Algemene Leden Vergadering (ALV) en heet iedereen welkom. Ze is ontzettend blij met de hoge opkomst en interesse vanuit onze leden.
Ze legt uit dat de vergadering uit twee onderdelen bestaat, in het eerste deel wordt er verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en daarna maken we alvast een vooruitblik voor 2018 en wat we allemaal van plan zijn. 2018 is voor het IAB en bijzonder jaar, omdat de vereniging 20 jaar bestaat! Ook zullen er gedurende de vergadering stukken voorgelegd worden aan de leden waarop zij hun stem mogen uitbrengen. Waaronder bijvoorbeeld bij de bestuurswisselingen.

Goedkeuring ALV
De notulen van het verslag 2016 zijn goedgekeurd. Niemand was tegen, geen onthoudingen.

Highlights 2017
We hebben in 2017 veel events en kennissessies georganiseerd en meerdere onderzoeken gepubliceerd en maken hiermee onze belofte Inspire Educate, Regulate and Connect waar!
Yvonne de Jager, directeur IAB Nederland, neemt een 5 tal extra grote events onder de loep: Friends of Search, jaarlijks terugkomend event in samenwerking met DDMA, dit jaar met een record van 620 bezoekers. De Dublin Trip 2017 die voor het eerst is georganiseerd en een groot succes is geweest. De Programmatic Awards 2017, een nieuw event en een nieuwe award in Nederland dat zeer positief ontvangen is in de markt. HTMIW'17 2e editie, dit jaar in Koninklijk Instituut voor de Tropen met 350 bezoekers. Er is een bijzondere samenwerking geweest tussen twee Taskforces, Programmatic en Video Online, de sessie "Programmatic TV" waar 200 leden op af zijn gekomen.


 Publicaties en downloads

Zoals elk jaar zijn er ook in 2017 verschillende onderzoeken verricht en gepubliceerd waaronder de Online Ad Spend Study, de H1 versie is al 1.751 keer gedownload en wordt veel gebruikt in de markt. Eind april wordt de Ad Spend over het gehele jaar gepubliceerd en daar wordt wederom naar uitgekeken door de markt.
Verder is het Rapport Digital Marketing Innovatie 2017, dit jaar voor de tweede keer gepubliceerd. Het onderzoek is vanochtend groots gepresenteerd tijdens het CMO ontbijt.
Dit jaar staat in het teken van de GDPR. In 2017 hebben we reeds het nodige gepubliceerd en ook voor 2018 hebben we een aantal GDPR deliverables in de planning staan door de werkgroep Privacy.

Nieuwe leden 2017

We hebben 39 nieuwe leden welkom mogen heten in 2017. Het totaal aantal leden aan het eind van 2017 stond op 185 lidmaatschappen. In de eerste maanden van 2018 hebben zich ook al 10 nieuwe bedrijven zich  aangesloten.

Trots op samenwerking in 2017

Yvonne benoemt dat we een zeer actieve vereniging zijn en dat 2017 een prachtig jaar was, met veel initiatieven, zichtbaarheid en interactie. En dit alles omdat we ons mogen verheugen op de medewerking van deze prachtige partijen: Adformatie, BVA, DDMA, Deloitte, DLA Piper, Emerce, leden van de Werkgroep Privacy en alle leden die IAB Nederland Connect gehost hebben.

Finance

IAB Nederland is aan het groeien! De leden aantallen groeien en zo wordt het IAB ook aantrekkelijker voor Partners. In 2018 mogen we naast de bestaande partners ook twee nieuwe Partners verwelkomen, namelijk Candid Groep en Marktplaats. De begroting voor 2018 is zo gezond dat hij kan voldoen aan onze ambities voor dit jaar! In 2017 is er een positief resultaat behaald waarvan 27k naar het Eigen Vermogen wordt gestort en de overige 25k binnen de begroting wordt gehouden om te kunnen inspelen op de actualiteit van de markt.Vanaf 2019 zal het IAB een jaarlijkse inflatiecorrectie op de contributies invoeren. Dit voorstel is goedgekeurd en aangenomen op deze vergadering door de aanwezige leden. De grootste kostenpost in 2018 is de ICT waar we graag in investeren in een CRM systeem en een website die voldoet aan de eisen van deze huidige tijd. Voor de marketing en communicatie is meer geld opgenomen in de begroting, want dit is een bijzonder jaar, aangezien IAB 20 jaar bestaat en grotere evenementen op de agenda hebben staan. De vereniging staat er financieel goed voor in 2018 door de gegarandeerde inkomsten vanuit de contributie gelden en de partnerschappen. Dit neemt niet weg dat we iedere uitgave bewust bekijken. De totale begroting voor 2018 is gepresenteerd en door de leden goedgekeurd tijdens de ALV. Niemand was tegen, geen onthoudingen.

Wisseling bestuur

Auke van den Hout verlaat na lange tijd het bestuur en Lauren van der Heijden neemt zijn functie van vice voorzitter over. Paul van Breugel vertrekt als bestuurslid. Het bestuur heeft 2 nieuwe leden voorgedragen en de leden hebben hierover gestemd. We mogen dan ook na goedkeuring van de leden de volgende twee bestuursleden officieel welkom heten:

 • ​Tim Geenen, Faktor, voorheen voorzitter van de Taskforce Programmatic en momenteel voorzitter bij de Werkgroep Privacy.
 • Walter Kraus, Bol.com, met veel verstand van en ervaring met data, techniek creatie.

Taskforces IAB Nederland

De Taskforces zijn het kloppend hart van onze vereniging en er zijn 2 nieuwe taskforces bij gekomen in 2018: Data & Techniek (Erik Klein Nagelvoort) en Digital out of Home (Meindert van den Heuvel). De volgende wisselingen in het voorzitterschap van bestaande Taskforces: Sabrina Schmidt (Taskforce Programmatic) en Ruben Sondaar (Taskforce Video Online). WELKOM!

Het Bureau

Hulde en dank aan Het Bureau zonder wie we niet al deze activiteiten zouden kunnen doen! Ilja Dobbe, Joost Schipperijn en Jolien Siemerink vormen een krachtig team met veel uithoudingsvermogen.

Partners

Tot slot willen we onze partners heel hartelijk bedanken, zonder wie 2018 er een stuk anders zou uitzien.

IAB Nederland kan mede door sponsors blijven doen wat ze doet. Naast de jaarpartners bedanken we ook sponsors die onder andere de Programmatic Awards, HTMIW en de Dublin Trip mogelijk maken.

Werkgroep Privacy

In samenwerking met de BVA en DLA Piper heeft het IAB de Wergroep Privacy opgericht. In dit belangrijke jaar waarin de GDPR en Privacy wetgeving van kracht wordt. Deze werkgroep zal veel van zich laten horen in 2018.

20 jaar IAB Nederland

Dit jaar bestaat het IAB 20 jaar en we zullen gedurende jaar hier bij stil staan door met aantal leuke verrassingen te komen! Houdt het in de gaten....