Kamp zet stappen voor transparante privacyvoorwaarden en cookie-meldingen

1 minuten leestijd (203 woorden)
Minister Kamp van Economische Zaken heeft in samenwerking met verschillende marktpartijen twee initiatieven ontwikkeld, die gericht zijn op het creëren van duidelijke privacyvoorwaarden en cookie-meldingen.

De minister laat in zijn brief aan de Tweede Kamer weten dat er medio 2015 een laagdrempelige online dienst komt die bedrijven gaat helpen hun privacyvoorwaarden te verbeteren. Uit onderzoek van TNO blijkt dat er nog veel te winnen valt bij het leesbaar maken van privacyvoorwaarden. Circa de helft van de deelnemende burgers vindt de voorwaarden te lang of te moeilijk. ‘’Mijn ministerie heeft vorig jaar een samenwerking tussen overheid en marktpartijen geïnitieerd, waarmee in 2014 een aantal goede voorbeelden van transparante privacyvoorwaarden in kaart is gebracht’’, aldus minister Kamp. ‘’Deze zullen als basis dienen voor een online instrument, waarmee bedrijven op laagdrempelige wijze goede (basis) privacyvoorwaarden kunnen genereren.’’ Medio 2015 zal de dienst beschikbaar worden gesteld via de site www.veiliginternetten.nl.

Ook meldt minister Kamp in zijn brief dat verschillende marktpartijen hebben aangegeven bereid te zijn gezamenlijk een standaard cookie-melding te ontwikkelen. Het doel van de standaard is om internetgebruikers meer transparantie te bieden en bedrijven meer rechtszekerheid te bieden. Naar verwachting zal de conceptversie, met input van het CBP en de ACM, in het najaar worden opgeleverd.