Kamerbrief Dekker: gedragscode helpt bij verduidelijking privacywetgeving

2 minuten leestijd (375 woorden)

De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) leidt nog tot veel vragen. Daardoor blijft er behoefte aan goede en specifieke voorlichting. Die slotsom staat in de Kamerbrief over eerste ervaringen met de UAVG. De bevinding sluiten volledig aan bij de peiling Privacy en Adverteerders die BVA heeft uitgevoerd om de prioriteiten van de industrie voor de Werkgroep Privacy scherp te stellen.

Uit de peiling blijkt dat er bij adverteerders nog veel vragen zijn. Bijvoorbeeld over vastleggen van toestemming, rechten van inzage, dataportabiliteit en het recht op vergetelheid, als ook over de rollen en verantwoordelijkheden van partijen in de advertentieketen (ketentransparantie). Het merendeel (83 procent) van de ondervraagde adverteerders vindt dat de online advertising industrie gezamenlijk moet optrekken bij het ontwikkelen van standaarden. Daarnaast kent 72 procent groot belang toe aan gezamenlijke voorlichting.

De activiteiten van de Werkgroep Privacy sluiten aan bij deze bevindingen. Zo werken we op dit aan een gedragscode voor alle communicatievormen, die de industrie moet helpen om meer duidelijkheid te krijgen over de naleving van de (U)AVG. Dit initiatief sluit aan bij de oproep die minister Dekker plaatst in de Kamerbrief dat organisaties binnen eenzelfde branche of sector gezamenlijk een gedragscode kunnen opstellen en die laten goedkeuren door de Autoriteit Persoonsgegevens.


Key findings BVA ledenpeiling Privacy en Adverteerders
Uitgevoerd in februari 2019
  • De invoering van de nieuwe privacywetgeving heeft voor 54 procent van de respondenten een negatieve impact gehad op hun marketingactiviteiten, 27 procent ziet juist de voordelen van de nieuwe wetgeving
  • Hoe je toestemming vastlegt zorgt voor hoofdbrekers bij 56 procent van de respondenten. Ook de wijze waarop de consument inzage krijgt, uitvoering van dataportabiliteit en de wijze waarop het recht van vergetelheid moet worden vormgegeven is voor veel BVA leden nog niet helemaal duidelijk.
  • Top 3 uitdagingen van de uitvoering van de privacywetgeving:
    1] Onvoldoende duidelijkheid inzake de rollen en verantwoordelijkheden van partijen in de advertentieketen (ketentransparantie)
    2] Zeker stellen dat er goede (verwerkers)overeenkomsten met alle partijen zijn afgesloten
    3] Onzekerheid of bepaalde advertentietechnieken nog zijn toegestaan volgens de privacywetgeving (programmatic advertising, cookiewall, gebruik pixels, realtime bidding)
  • Een meerderheid van 83 procent vindt dat de industrie vooral gezamenlijk moet optrekken bij het ontwikkelen van industrie standaarden. In voorlichting over privacywetgeving (72 procent) zien de respondenten ook groot belang om de handen ineen te slaan.