Jaarverslag AP: voor 2019 focus op data handel en direct marketing

1 minuten leestijd (157 woorden)

Na de brief van minister Dekker heeft deze week de Autoriteit Persoonsgegevens haar jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag gaat op het domein Internet & Telecom in op onderzoeken en acties die het AP in 2018 genomen heeft bij onder andere Facebook en Windows 10 en op algemene onderwerpen als Social Media, Direct Marketing en Wifi-tracking. Specifiek geeft de AP aan dat het in 2018 en 2019 Direct Marketing en de handel in data als speerpunten zijn aangemerkt. 

De activiteiten van de Werkgroep Privacy sluiten hier grotendeels op aan. Zo werken we op dit aan een gedragscode voor alle communicatievormen en profiling, die de industrie moet helpen om meer duidelijkheid te krijgen over de naleving van de (U)AVG. Dit initiatief sluit ook aan bij de oproep die minister Dekker plaatst in de Kamerbrief dat organisaties binnen eenzelfde branche of sector gezamenlijk een gedragscode kunnen opstellen en die laten goedkeuren door de Autoriteit Persoonsgegevens.