Intelligent Tracking Prevention (ITP) 2.0 vloek of zegen voor de online advertentie-industrie?

2 minuten leestijd (359 woorden)
Zijn de privacy-instellingen van de nieuwe versie van Apple's browser Safari die in september wordt verwacht een vloek of een zegen voor de online advertentie-industrie? De meningen zijn nog steeds verdeeld en zeker door deze 2.0 update lopen online de gemoederen soms hoog op. Een onnodige situatie, als je het mij vraagt.
User privacy lijnrecht tegenover belangen van de advertentie-industrie?

Publicaties als deze in Trouw, maar ook hier op Emerce dragen bij aan het beeld dat het belang van gebruikers van internetdiensten volkomen tegengesteld zou zijn aan het belang van de online advertentie-industrie. User privacy zou een obstakel zijn dat adverteerders, publishers, adtech- platformen, et cetera maar al te graag zouden willen omzeilen om hun zakelijke belangen veilig te stellen.

Intelligent Tracking Prevention (ITP) is een poging om een technologische oplossing te creëren voor een privacy- issue: tracking van gebruikersgedrag buiten het blikveld van de gebruiker om. Zelfs als de gebruiker toestemming zou hebben gegeven voor tracking via een opt-in op privacy voorwaarden van betrokken trackingpartijen (compliancy), dan nog is het goed om het voor de gebruiker duidelijk te maken wanneer, hoe vaak en met welke scope tracking plaatsvindt (transparantie). Dat is goed voor het vertrouwen bij de gebruiker en daarmee ook in het belang van de verschillende spelers in de advertentie-industrie. User privacy en de belangen van de advertentie-industrie staan dus niet lijnrecht tegenover elkaar.

Slachtofferrol
Wie denkt dat de belangen van de advertentie-industrie per definitie lijnrecht tegenover user privacy staan, wordt in haar mening gesterkt door heftige reacties op initiatieven zoals ITP vanuit de online advertentie-industrie – zoals in deze reactie op een eerdere versie van ITP op de theguardian.com. Maar hier niet alleen, vanuit de hele wereld positioneren spelers uit de advertentie-industrie zich als slachtoffer. Gelukkig neemt IAB Techlab een genuanceerder standpunt in, maar dat kan ook niet anders. Vanuit IAB zijn er immers al diverse initiatieven gelanceerd die samenwerking en transparantie technisch mogelijk maken. Zo heeft IAB Techlab eerder richtlijnen gepubliceerd over hoe om te gaan met ITP (deze zijn overigens nog niet up-to-date voor ITP 2.0). En natuurlijk niet te vergeten het IAB Transparancy en Consent Framework en IAB DigiTrust