IAB & DDMA REPORT ON PAID SEARCH ADVERTISING 2015-2016

4 minuten leestijd (786 woorden)
Amsterdam, 16 februari 2017 – Adverteerders uit de reis-, retail- en financiële sector hebben in 2016 samen 25 procent meer aan zoekmachinemarketing uitgegeven dan in het jaar daarvoor. De uitgaven aan mobiele advertenties zijn bijna verdubbeld (92 procent), terwijl die aan advertenties op tablets op alle fronten (CPC en Ad Spend) met gemiddeld 3 procent zijn gedaald. Daarnaast heeft deze groep van adverteerders in 2016 hun uitgaven voor Google Product Listing Ads verdubbeld (99 procent). Dit en meer blijkt uit de derde Nederlandse Search Studie die Deloitte uitvoerde in opdracht van brancheverenigingen IAB Nederland en DDMA.
 Alle resultaten en conclusies over paid search advertising zijn gebundeld in ‘IAB & DDMA REPORT ON PAID SEARCH ADVERTISING 2015-2016’, dat vanaf vandaag hieronder te downloaden: 
Download

 
Budget zoekmachinemarketing blijft stijgen De budgetgroei van 25 procent is vooral veroorzaakt door de significante stijging van mobiele zoekopdrachten via Google en desktopzoekopdrachten via Bing. Als gevolg van de relatief lagere kosten per klik (CPC) van mobiele advertenties en Bing’s algehele CPC, zijn de tarieven voor zoekmachinemarketing slechts licht toegenomen (5 procent).

Google en mobile advertenties meest populair
Ook in 2016 behaalde de betaalde zoekresultaten op mobiel een duizelingwekkend gemiddelde groei van 92 procent. Desktop presteerde duidelijk minder met een gemiddelde groei van 8 procent. Terwijl adverteren op tablet in 2016 op alle fronten (CPC-klikken en Ad Spend) daalde met een

gemiddelde van 3 procent. Deze daling is een gevolg van een afname in populariteit van de tablet.
In het laatste kwartaal van 2016 hebben adverteerders 33 procent van hun Google search budget op mobiele advertenties ingezet. Dit in tegenstelling tot Bing, waar maar 8 procent van het search budget mobiel is gespendeerd.

Populair: Google Product Listing Ads
Sinds Google is gestart met het tonen van Product Listing Ads (PLA’s) in de zoekresultaten is deze vorm van adverteren sterk in populariteit gestegen. Over heel 2016 is de besteding van adverteerders op PLA’s zelfs met 99 procent gestegen. PLA’s kunnen momenteel alleen worden gebruikt in de retailsector, die momenteel meer dan 31 procent van zijn search budget aan deze vorm van zoekmachinemarketing uitgeeft. Met als gevolg dat 46 procent van alle traffic via deze vorm van online adverteren wordt gegenereerd.

Merknaam- versus niet-merknaamzoekwoorden
Adverteerders spendeerden in 2016 meer budget aan niet-merknaamzoekwoorden (25 procent) dan aan merknaamzoekwoorden (16 procent). Door de groei van het aantal clicks bij niet-merknamen ten opzichte van merknamen is de CPC voor merknamen met 10 procent gestegen en die voor niet-merknamen met 3 procent gedaald. Terwijl de CPC-prijzen van niet-merknaamzoekwoorden in tegenstelling tot Google bij Bing relatief goedkoper, zijn de merknaamzoekwoorden bij Bing duurder.

 
 

________________________________________________________

Over IAB Nederland
Het IAB is de branchevereniging voor digital advertising en marketinginnovatie. Het IAB versnelt de digitale groei en levert een structurele bijdrage aan de kwalitatieve ontwikkeling van de markt. Dankzij sponsorbijdragen en contributies geven leden van de vereniging deze strategie samen inhoud door events te organiseren, onderzoeken te doen en whitepapers te publiceren. Binnen het IAB is de hele mediaketen vertegenwoordigd. In taskforces en op IAB-bijeenkomsten wordt kennis en ervaring uitgewisseld en genetwerkt door adverteerders, uitgevers, mediabureaus, technologiepartijen en creatieven. Meer informatie: iab.nl of #IABnl

Over DDMA
DDMA is de brancheorganisatie voor marketing en data. 275 leden, variërend van adverteerders tot dienstverleners en van non-profits tot creatieve bureaus, halen en brengen bij de vereniging kennis over het inzetten van data in marketing en service. In samenwerking met de leden organiseert DDMA netwerk- en kennisbijeenkomsten, initieert onderzoeken en verzorgt publicaties. DDMA eist van haar leden dat zij handelen binnen het kader van de wet en de gedragscodes. Daarnaast spreekt DDMA met stakeholders in Den Haag en Brussel over de ontwikkeling van een duurzame data-economie.

DDMA ondersteunt leden met juridisch advies op het gebied van datasecurity en privacyregels. Ook heeft DDMA het keurmerk Privacy Waarborg in het leven geroepen. Het waarborg controleert of organisaties zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens bij het toesturen van reclame.

About Deloitte
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.