Het succes van de Programmatic Awards 2020 ontrafeld

5 minuten leestijd (959 woorden)
Om het programmatic ecosysteem volwassener en breder te maken, kwam de taskforce Programmatic vier jaar geleden op het idee om de Programmatic Awards te organiseren. Met de awards wilden ze de markt nog meer verbinden en inspireren, maar vooral cases en de mensen die achter de knoppen zitten de spotlights te geven die ze verdienen. Wat begon als een klein, gezellig feestje is inmiddels uitgegroeid tot het grootste en belangrijkste evenement in de programmatic industrie. Sabrina Schmidt, voorzitter van de taskforce Programmatic, deelt het grote geheim achter het succes.

Sabrina, om gelijk maar met de deur in huis te vallen: dit worden jouw laatste Programmatic Awards als voorzitter van de taskforce. Officieel loopt je voorzitterschap zelfs al in april af. Blijf je desondanks na die periode ook betrokken bij de organisatie?
Natuurlijk! IAB Nederland is een belangrijke instelling voor onze industrie en bloeit door de experts en marktpartijen die bijdragen. Hoewel ik zeker moet wennen aan een passievere rol in de groep, wil ik toch dicht bij de industrie blijven en de onderwerpen en ontwikkelingen volgen.

De populariteit van de Programmatic Awards is onder jouw leiding in de afgelopen twee jaar gestegen. Kun je het succes verklaren?
Zoals bij alles zijn er ook bij een initiatief als de Programmatic Awards altijd punten die verbeterd kunnen worden. Ieder jaar kijken we als taskforce kritisch naar wat er nog beter en sterker kan om een professioneel en relevant podium te creëren voor de markt. Naast het feit dat programmatic advertising nu onmisbaar is in de markt en de relevantie ervan is toegenomen, geloof ik dat onze industrie dit inmiddels erkend en de professionaliteit en de bijbehorende aandacht waardeert.

Waarom heeft de Award Show volgens jou zo'n impact op de markt?

Hoewel programmatic zelf essentieel is, maakt het toevoegen van nieuwe functies, oplossingen en mediakanalen ons vakgebied zeer dynamisch en complex. De Programmatic Awards biedt het podium waar mensen zich geïnspireerd en uitgedaagd voelen om succes bij adoptie, oplossingsgerichtheid en innovatie te laten zien. Ook is het appelleren aan het Nederlandse concurrentievermogen een geweldige manier om vooruitgang te stimuleren en marktafstemming te creëren. En natuurlijk is het een moment om te netwerken tussen collega's.

Wat is het eerste wat in je opkomt als je terugdenkt aan de Programmatic Awards van 2019?
Geweldige cases, belangrijke en toekomstgerichte ontwikkelingen in het gebruik van infrastructuur, data en tools.

Ben je van mening dat de Programmatic Awards Show met de Awards voor Talents en Cases een positieve bijdrage levert voor de toekomst?
Absoluut! Ik denk dat we bewustzijn, inspiratie en een soort representatieve momentopname creëren voor wat mogelijk is en hoe dingen zich zullen ontwikkelen en dit vanuit verschillende standpunten en executietactieken in de industrie. Niet alleen met betrekking tot media-uitvoering, technologie, data en tools, maar ook met betrekking tot de vaardigheden en veranderende denkwijze die we nu en in de toekomst bij onze talenten nodig hebben.

De afgelopen twee edities zijn er wel wat wijzigingen geweest in de categorieën. Kun je toelichten waarom jullie hiertoe hebben besloten?

We richten ons voornamelijk op twee dingen: op hoe bestaande standaarden of mogelijkheden zich ontwikkelen en op waar we als industrie oplossingen en nieuwe standaarden voor opkomende thema's moeten creëren. Door onze categorieën proberen we de markt daarop te laten focussen. Als er dan bepaalde marktontwikkelingen, oplossingen en standaardisatie zijn, passen we bestaande categorieën en subcategorieën aan of voegen we deze samen om ruimte te maken voor nieuwe thema's. Vorig jaar was programmatic DOOH bijvoorbeeld een opkomend onderwerp, maar we zien nu ook steeds meer andere mediakanalen binnen programmatic, zoals ConnectedTV, Audio, enz. Daarom hebben we de DOOH-categorie gewijzigd in "innovatief mediaformaat/kanaal" om op alle gebieden te focussen waar we nieuwe trends zien en oplossingen voor nodig hebben.

Het is nu mogelijk om cases en talenten te nomineren voor 2020. Heb je nog tips voor de bureaus, adverteerders, trading desks, exploitanten en ad-techpartijen van Nederland hoe zij dit het best kunnen doen?
Wij vinden het als jury belangrijk om goede begeleiding te bieden, daarom hebben we onze tips & tricks en informatie waaraan een case moet voldoen op de website gepubliceerd. De belangrijkste tips die ik deelnemers wil meegeven is dat ze alle tips vooraf goed doorlezen, de juiste categorie selecteren en natuurlijk de case inhoudelijk goed beschrijven! Voor de casevideo's: houd deze kort en bondig, focus je vooral op de inhoud van de case, maar stop er vooral ook creativiteit en een beetje humor in.

Zelf ben je al jaren actief in de 'digital scene'. Kun je aangeven wat belangrijke aspecten en/of voordelen zijn van het gebruik van programmatic advertising?
Programmatic advertising reflecteert de evolutie van de media-industrie, de verandering van onze infrastructuur door het gebruik van nieuwe technologie, data en tools. Deze evolutie stelde ons in staat ons aan te passen aan veranderingen in consumentengedrag, om interconnectiviteit en toegankelijkheid te creëren, om processen verder te automatiseren, om sneller, preciezer, relevanter, efficiënter, schaalbaarder en beter geïnformeerd te zijn. Er zijn dus veel voordelen aan programmatic advertising. Echter, onze infrastructuur en het ecosysteem moet steeds verder ontwikkeld en gereguleerd worden om te zijn wat het kan zijn.

Welke rol speelt programmatic advertising in jouw (zakelijke) leven?
Een hele grote rol. Ik werk bij één van de grootste Ad Tech-platforms en vertegenwoordig een uitgever die al zijn media uitsluitend via programmatic aanbiedt. Ik ben verbonden met vele partijen binnen het programmatic ecosysteem en om mijn expertise te kunnen delen en te ondersteunen, moet ik op de hoogte zijn van alles wat met programmatic te maken heeft. En natuurlijk was mijn rol in de Programmatic Taskforce ook nuttig, omdat ik waardevolle inzichten en standpunten via mijn collega's van de taskforce kon opdoen. Kudos en DANK aan alle Programmatic Taskforce-rocksterren! Zonder hen was geen van onze projecten mogelijk geweest!