Dossier ePrivacy #1

3 minuten leestijd (635 woorden)

Cookies… ja dat zegt me wel wat. Metadata ook.
e-privacy… een beetje. Gegevensbescherming… ja, wat weet ik hier eigenlijk over? En het verschil tussen een richtlijn en verordening?

In samenwerking met Deloitte organiseerde IAB gisteren een ontbijtsessie over e-privacy. Want er komen veranderingen aan die impact hebben op ons allemaal: adverteerders, mediabureaus, publishers, klanten, creators. Maar ondertussen weten maar weinigen van ons wat dit precies betekent.

 

HOT TOPIC, NOG STEEDS!

Al lange tijd wordt veel gesproken, geschreven en gediscussieerd over privacy. Want als persoon zouden we toch in staat moeten zijn zelf te bepalen wat er wordt gedaan met onze gegevens? Maar #hoedan? Veel vragen, nog geen eenduidig antwoord. Dat er veel grijze gebieden zijn binnen dit thema blijkt ook uit de hoeveelheid – toch wel – zorgelijke vragen en opmerkingen van aanwezigen afgelopen dinsdag. De zorgen richten zich op de omgang met persoonlijk data, scheve machtsverhoudingen en de lakse houding van consumenten: “we zijn hier aan de verliezende kant”, “maar hoe gaan wij Facebook dan aanpakken?”, “mensen hebben geen idee waartegen we aan het werk zijn”.
Marloes Dankert, Senior Legal Consultant @Deloitte: “De hoogte van een boete voor het overtreden van de cookiewet bedraagt maximaal 10 miljoen euro per overtreding of 2% van de jaarlijkse wereldwijde omzet.”
Met de toename van nieuwe technologieën en online communicatiediensten, groeit de noodzaak tot bescherming van persoonsgegevens. Daarom is in 2002 de eerste richtlijn voor e-privacy geïntroduceerd, hebben we sinds 2012 te maken met de cookiewet en is dit jaar het concept voor de verordening e-privacy gepubliceerd. Het wat?? Ja, dat herhaal ik nog een keer: het concept voor de verordening e-privacy.

HET SPEELVELD… WAAR HEBBEN WE HET EIGENLIJK OVER?

Mocht het concept voor de verordening van e-privacy per mei 2018 daadwerkelijk als wetsvoorstel worden aangenomen door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, dan verandert het totale speelveld. De verschuiving van de nu bestaande richtlijnen naar een verordening betekent dat er een strikter speelveld ontstaat. Waar de bestaande richtlijnen landen nog enigszins vrijlaten in de toepassing, geeft een verordening specifiek aan hoe landen dienen te handelen.

Daarnaast wordt het speelveld groter, want de scope van het concept voor de verordening is veel breder dan cookies. Het gaat over de invloed van gegevensbescherming, over content, over metadata. Maar het betreft ook een wijziging in de definitie voor ‘dienstverlener’. OTT (Over The Top) apps en diensten zoals Snapchat en Netflix en IOT (Internet Of Things) komen namelijk ook onder de verordening te vallen, want deze communicatiediensten kunnen in beginsel data verzamelen over wat je als persoon doet.
Marloes Dankert, Senior Legal Consultant @Deloitte: “Het onderscheppen van content is in beginsel niet toegestaan. Dit betreft het afluisteren, aftappen, opslaan, controleren, scannen of anderszins onderscheppen, controleren of verwerking van elektronische communicatiegegevens.”

BE PREPARED!

Voor we het weten is het mei 2018 en op dit moment is het onduidelijk wat de verordening definitief zal inhouden. Dit betekent dat je als organisatie straks in een zeer kort tijdsbestek je zaakjes op orde moet hebben en eigenlijk: dat je daar beter vast mee kunt beginnen. Maar welke zaakjes dan hoor ik je vragen? Voor de marketeers onder ons:
  • Vraag in het geval van direct- en telemarketing altijd om toestemming, dit geldt straks dus ook voor WhatsApp communicatie (tenzij het een bestaande klantrelatie betreft).
  • Er bestaan meerdere definities van het begrip klantrelatie. Let goed op dat het een relatie betreft waarin sprake is geweest van verkoop.
  • Bedenk in hoeverre jij aansprakelijk bent. Vaak betreft direct marketing een samenwerking van adverteerder, hosting providers, inkopers en publishers. Maar wie is eigenlijk verantwoordelijk?
  • Wees jezelf er van bewust dat ook pushnotificaties onder het spamverbod vallen en je hier dus toestemming voor moet vragen aan je klanten.
  • Sta stil bij het effect van deze veranderingen op je verdienmodel. Wat is de impact op conversie en wat verandert er aan kostenkant?
 

Anouk van Eijkeren

Taskforce Content, IAB Nederland.

Orginele blogpost op Linkedin.