Dossier e-Privacy: Waar staan we nu?

4 minuten leestijd (838 woorden)
De GDPR is inmiddels al drie maanden van kracht en ondanks het ambitieuze plan van de Europese Commissie (EC) om tegelijkertijd de ePrivacy Verordening (ePR) in te laten gaan is er op dit moment nog geen enkel zicht op een ingangsdatum. Er gaan zelfs geruchten dat de discussie rondom de ePR pas na de Europese Verkiezingen weer zal worden opgepakt. In dit artikel de laatste stand van zaken

Korte terugblik
Voor we vooruitkijken eerst nog even een korte terugblik. De ePR regelt (onder andere) de inzet van verschillende marketingkanalen zoals e-mail, cookies en telemarketing. Mocht het huidige concept straks als wetsvoorstel door de EC en de Raad van de Europese Unie worden aangenomen, dan verandert het totale speelveld. Dan hoef je je niet meer af te vragen welk kanaal in welk land opt-in is, want dat is – op telemarketing na – in de hele EU hetzelfde. Daarnaast wordt het speelveld groter, want de scope van het concept voor de verordening is veel breder dan cookies. Het gaat over de invloed van gegevensbescherming, over content, over metadata. Maar het betreft ook een wijziging in de definitie van 'dienstverlener'. OTT (Over The Top)-apps en diensten zoals Snapchat, Netflix en IOT (Internet Of Things) komen namelijk ook onder de verordening te vallen.

Waar staan we nu?
Sinds de aankondiging van de ePR geeft het wetsvoorstel stof tot pittige discussies, zowel in Nederland als in de rest van Europa. Zo ook na de publicatie van de laatste versie van het voorstel voor de ePrivacy Verordening gepubliceerd op 4 mei jongstleden. In een eerder artikel van de Werkgroep Privacy gingen wij al dieper in op deze laatste publicatie, waarin de nadruk ligt op cookies. Hoewel uit de laatste versie van het voorstel van de ePR lijkt te kunnen worden opgemaakt dat het hanteren van een cookiewall door commerciële partijen in beginsel nog altijd toelaatbaar is, is er een duidelijke tegenlobby die pleit voor een verbod op de cookiewall. In elk geval is de markt gebaat bij duidelijkheid.

Wat staat er op de planning?
Die duidelijkheid hopen we snel te krijgen. Of in ieder geval een statusupdate. Afgelopen donderdag 27 september heeft namelijk de eerste raadsvergadering na het zomerreces plaatsgevonden. Naast de cookiediscussie stond er nog een ander belangrijk punt op de agenda. In diverse Europese landen, waaronder Nederland, is er al een felle discussie gaande naar aanleiding van een signalement van de Europese branchevereniging voor de tv- en radio-industrie (EGTA) over een interpretatie van een combinatie van twee artikelen uit de concept-ePR, waarin sommigen het gevaar zien dat dit leidt tot een opt-in voor contextual targeted advertising. De Werkgroep Privacy is nog niet overtuigd van dit gevaar gezien het feit dat er voor contextual advertising geen persoonlijke data verwerkt hoeft te worden en er dus geen opt-in of -out hoeft te worden geregistreerd, maar tijdens onze gesprekken met diverse (politieke) partijen wordt er uiteraard over gesproken. Het is nu afwachten tot de eerste details van de vergadering van 27 september gaan 'uitlekken'.

Wordt de ePR uitgesteld tot oktober 2019?
De Werkgroep Privacy verwacht dat we een onrustige periode in Brussel tegemoet gaan. De tijd begint namelijk te dringen. Wat de meesten van jullie waarschijnlijk niet weten, is dat wanneer de EC vóór januari 2019 niet de Trioloog-onderhandelingen (de laatste fase van het wetgevingstraject) is gestart, de kans enorm groot is dat de ePR-onderhandelingen pas weer in oktober 2019 worden opgepakt. Mei 2019 zijn namelijk de verkiezingen voor het Europese Parlement en geschiedenis leert ons dat in de maanden daarvoor en daarna geen wetsvoorstellen worden geïmplementeerd.

Townhall Privacy meeting met IAB Europe
Ondanks de mogelijkheid dat de ePR pas eind volgend jaar of misschien zelfs begin 2020 in werking zal treden, betekent het natuurlijk niet dat de Werkgroep Privacy rustig gaat afwachten. In de aankomende maanden zullen wij de sector continu informeren over de status en de consequenties die daar mogelijk uit zullen voortvloeien. Dit doen wij bijvoorbeeld door het organiseren van een interessante Townhall Privacy meeting op 8 oktober aanstaande. Hier zullen diverse (internationale) sprekers, waaronder IAB Europe, dieper ingaan op het IAB Transparency & Consent Framework (TCF). Het TCF is bedoeld om alle bedrijven in de digital advertising-industrie te helpen met GDPR- compliancy en transparantie richting de consument te bieden. Deze nieuwe standaard moest door de industrie in recordtempo geadopteerd worden, waardoor er nog veel vragen zijn. Al deze vragen zullen die middag door top experts worden beantwoord. 


Vraag of opmerking over de ePrivacy Verordening?
Kun je niet wachten tot onze volgende ePR-update en kun je 8 oktober niet aanwezig zijn, maar heb je wel een vraag over de ePR? Neem dan contact op met de Werkgroep Privacy door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.